Chính sách đổi trả hàng


Chính sách Đổi trả sản phẩm và dịch vụ của thietbigiaoduc.com quy định các lý do chấp nhận, yêu cầu cho sản phẩm được đổi trả và thời gian xử lý đổi trả cho khách hàng.

I. LÝ DO CHẤP NHẬN ĐỔI TRẢ

1. Điều kiện hàng hóa đạt yêu cầu đổi trả

1.1 Sản phẩm

 • - Sản phẩm bị mất niêm phong, bị giao sai về số lượng, thông tin và mẫu mã so với đơn đặt hàng.
 • - Sản phẩm bị hỏng do lỗi của nhà sản xuất (hỏng hóc về kỹ thuật, lỗi về thiết kế, nội dung, các lỗi ẩn tì/nội tì, khác biệt so với tiêu chuẩn chất lượng đã công bố của nhà sản xuất) hoặc lỗi trong quá trình vận chuyển (bị biến dạng, trầy xước, vấy bẩn, nứt vỡ v.v.).

2. Khách hàng thay đổi nhu cầu sử dụng:

 • - thietbigiaoduc.com chấp nhận đổi trả đối với lý do khách hàng thay đổi nhu cầu sử dụng, tuy nhiên sản phẩm được chấp nhận đổi sẽ căn cứ vào chính sách kinh doanh tại thời điểm khách hàng yêu cầu.
 • - Không áp dụng cho các sản phẩm theo danh mục hạn chế đổi trả hoặc các sản phẩm có ghi chú hạn chế đổi trả trong mô tả sản phẩm.

II. YÊU CẦU CHO SẢN PHẨM ĐỔI TRẢ

1. Điều kiện đổi trả:

 • - Sản phẩm không bị dơ bẩn, không qua giặt là, không có mùi lạ, không có dấu hiệu đã qua sử dụng, hoặc không có dữ liệu (trường hợp sản phẩm có thiết bị lưu trữ).
 • - Khách hàng còn giữ xác nhận về việc đã mua hàng tại thietbigiaoduc.com (số đơn hàng, hóa đơn mua hàng, biên nhận giao hàng, sao kê của ngân hàng…) và điền đầy đủ thông tin vào phiếu yêu cầu đổi trả theo mẫu của thietbigiaoduc.com (gửi kèm theo đơn hàng).

2. Thời gian áp dụng đổi trả

 • - Trừ khi được quy định khác đi trong phần giới thiệu về sản phẩm/dịch vụ trên website của thietbigiaoduc.com, khách hàng có thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận hàng để gửi yêu cầu đổi trả.
 • 3. Thời điểm yêu cầu đổi trả sẽ được căn cứ theo:

 • - Nếu khách hàng gửi theo đường bưu điện hay chuyển phát: thời điểm tính theo dấu biên nhận của bưu điện hay đơn vị chuyển phát.

 • - Nếu khách hàng tự mang/gửi hàng tới trung tâm đổi trả: thời điểm tính khi nhân viên thietbigiaoduc.com tiếp nhận sản phẩm đổi trả từ khách hàng.


III. QUY ĐỊNH HOÀN TIỀN

1. Nguyên tắc hoàn tiền

 • - Phương thức hoàn tiền căn cứ theo phương thức thanh toán của khách hàng khi mua hàng.
 • - Hoàn tiền vào EduID: khi khách hàng thực hiện hoàn trả hàng hóa/dịch vụ, khách hàng phải hoàn trả lại điểm đã được tích tương ứng với tỷ lệ giá trị trả hàng. thietbigiaoduc.com sẽ ưu tiên trừ điểm tích trong EduID của khách hàng trước, nếu EduID của khách hàng không đủ thì thietbigiaoduc.com sẽ thu hồi tiền tương ứng với giá trị điểm còn thiếu.
 • - Hoàn tiền khi khách hàng sử dụng Giftcode: trong các trường hợp đặc biệt được thietbigiaoduc.com chấp nhận hoàn tiền khi khách hàng sử dụng Giftcode, thietbigiaoduc.com sẽ không hoàn lại khoản giá trị Giftcode khách hàng đã sử dụng mà chỉ hoàn lại khoản tiền khách hàng thực tế bỏ ra khi mua hàng.

2. Phương thức hoàn tiền

Các phương thức hoàn tiền bao gồm:

 • - Hoàn tiền vào thẻ/tài khoản EduID.
 • - Hoàn tiền thông qua hệ thống cổng thanh toán.
 • - Hoàn tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng.
 • - Hoàn tiền thông qua ngân hàng chấp nhận thẻ.
 • - Hoàn tiền mặt tại trung tâm đổi trả của thietbigiaoduc.com (không áp dụng cho đơn hàng ngoài Hà Nội và Hồ Chí Minh).

thietbigiaoduc.com không hoàn tiền mặt cho hàng hóa liên tỉnh: ưu tiên hoàn tiền vào thẻ/tài khoản EduID hoặc qua hình thức chuyển khoản ngân hàng của khách hàng.

Với yêu cầu hoàn trả sản phẩm do thay đổi nhu cầu của Khách hàng, thietbigiaoduc.com sẽ hoàn tiền vào thẻ/tài khoản EduID của Khách hàng hoặc hình thức khác theo quyết định của thietbigiaoduc.com và/hoặc quy định của các tổ chức phát hành thẻ quốc tế.

3. Thời gian xử lý

 • - thietbigiaoduc.com sẽ gửi kết quả phản hồi yêu cầu hoàn trả tới Khách hàng thông qua email hoặc/và tin nhắn SMS trong vòng tối đa 02 ngày làm việc kể từ khi thietbigiaoduc.com nhận lại sản phẩm.
 • - Nếu yêu cầu hoàn trả đáp ứng các yêu cầu tại mục II, thietbigiaoduc.com sẽ thực hiện thủ tục hoàn tiền cho khách hàng kể từ khi yêu cầu đổi trả được thực hiện trong thời gian như sau:
  • Với phương thức thanh toán không thông qua ngân hàng: khách hàng sẽ nhận được tiền hoàn từ 5-7 ngày làm việc.
  • Với phương thức thanh toán thông qua ngân hàng: thietbigiaoduc.com sẽ hoàn tất thủ tục hoàn tiền từ 5-7 ngày làm việc và gửi yêu cầu tới ngân hàng để xử lý, hoàn tiền vào tài khoản cho khách hàng.


Thietbigiaoduc không chịu trách nhiệm trong các trường hợp hàng hóa hỏng hóc trong quá trình vận chuyển đến Trung tâm đổi trả thietbigiaoduc.

Scroll

Sản phẩm này đã hết hàng!

x

Thêm vào giỏ hàng thành công

x

Chức này cần phải cài thêm App Wishlist

x