Quy định hoạt động


WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WWW.THIETBIGIAODUC.COM

1. Nguyên tắc và quy định chung

 • 1.1. Website www.thietbigiaoduc.com (sau đây gọi là "thietbigiaoduc.com") là một website cung cấp dịch vụ Bán hàng trực tuyến các thiết bị giáo dục, dụng cụ và đồ dùng dạy học.
 • 1.2. Khách hàng tham gia giao dịch trên thietbigiaoduc.com là (i) mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên thietbigiaoduc.com; và (ii) mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là "Khách Hàng").
 • 1.3. Sản phẩm giao dịch trên thietbigiaoduc.com bao gồm hàng hóa/dịch vụ/voucher/giấy chứng nhận dịch vụ (sau đây gọi chung là "Sản Phẩm").
 • 1.4. Mọi hoạt động mua bán Sản Phẩm trên thietbigiaoduc.com phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của Khách Hàng. Trong mọi trường hợp.
 • 1.5. thietbigiaoduc.com sẽ ghi âm và lưu giữ lại nội dung (i) các cuộc gọi của Khách Hàng đến số tổng đài chăm sóc khách hàng của thietbigiaoduc.com; và (ii) các cuộc gọi từ bộ phận chăm sóc khách hàng của thietbigiaoduc.com cho Khách Hàng (sau đây được gọi chung là “Bản Ghi Âm”). Bản Ghi Âm sẽ được dùng làm bằng chứng trong trường hợp có tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch tại thietbigiaoduc.com.
 • 1.7. Bằng việc tham gia giao dịch trên thietbigiaoduc.com, Khách Hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử www.thietbigiaoduc.com (sau đây gọi là "Quy Chế") đang có hiệu lực vào thời điểm Thương Nhân/Khách Hàng thực hiện giao dịch.

2. Quy trình giao dịch

 • 2.1. Quy trình giao dịch dành cho Khách Hàng.
  • Khách Hàng thực hiện theo các bước sau đây:
   • - Khách Hàng tìm kiếm các Sản Phẩm theo nhu cầu; xem kỹ các thông tin liên quan và lựa chọn Sản Phẩm phù hợp với yêu cầu để cho vào đơn đặt hàng của Khách Hàng (sau đây gọi là "Đơn Đặt Hàng")
   • - Khách Hàng rà soát lại các thông tin của Đơn Đặt Hàng trước khi thanh toán. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Thanh Toán” tại Mục Phương thức thanh toán để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng của mình có nghĩa là Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng và đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm của Khách Hàng trên thietbigiaoduc.com.
   • - Khách Hàng thực hiện việc xác nhận/hủy Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch trên thietbigiaoduc.com.
   • - Khách Hàng thực hiện thanh toán theo quy trình được quy định tại Chính Sách Thanh Toán trên thietbigiaoduc.com.
   • - Sản Phẩm của Khách Hàng sẽ được giao/vận chuyển theo Chính Sách Giao Hàng trên thietbigiaoduc.com.
   • - Mọi tranh chấp, khiếu nại phát sinh (nếu có) của Khách Hàng sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch trên thietbigiaoduc.com.

3. Đảm bảo an toàn giao dịch

thietbigiaoduc.com đã xây dựng cơ chế đảm bảo an toàn giao dịch cho Khách Hàng theo Chính sách bảo mật thông tin thanh toán. .

4. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin của Khách Hàng cung cấp khi giao dịch trên thietbigiaoduc.com sẽ được bảo mật theo Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin riêng.

5. Quản lý thông tin xấu

 • 5.1. Khách Hàng không được phép sử dụng tiện ích, chức năng và/hoặc các chương trình khuyến mại của thietbigiaoduc.com vào (i) những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe doạ, phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của thietbigiaoduc.com; (ii) mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Khách Hàng vi phạm phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 • 5.2. Khách Hàng không được cung cấp hoặc tác động để được cung cấp những thông tin không đúng sự thật, có tính chất phỉ báng hoặc gây mất uy tín của thietbigiaoduc.com và/hoặc Thương Nhân và/hoặc Khách Hàng khác, dưới mọi hình thức.
 • 5.3. thietbigiaoduc.com có quyền kiểm duyệt, rà soát thông tin đăng tải trên thietbigiaoduc.com bằng các biện pháp cần thiết. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy Chế này và pháp luật Việt Nam. 

6. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT TRÊN thietbigiaoduc.com

Hệ thống kỹ thuật của thietbigiaoduc.com sẽ được duy trì trong tình trạng chạy ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc cung ứng các dịch vụ thương mại điện tử và thực hiện các giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, thietbigiaoduc.com không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng phát sinh trong quá trình giao dịch trên thietbigiaoduc.com, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của thietbigiaoduc.com.

7.Quyền và trách nhiệm của thietbigiaoduc.com

 • 7.1 Quyền của thietbigiaoduc.com
  • (ii) Yêu cầu Khách Hàng cung cấp thông tin chính xác, trung thực và cập nhật khi thực hiện giao dịch trên thietbigiaoduc.com;
  • (iii) Có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt ngay tư cách thành viên của Khách Hàng và quyền truy cập/ sử dụng tài khoản giao dịch của Khách Hàng trên thietbigiaoduc.com (sau đây gọi là “Tài Khoản thietbigiaoduc.com”) bất cứ thời điểm nào nếu thietbigiaoduc.com nhận định rằng việc tiếp tục cho phép Khách Hàng giao dịch có khả năng sẽ gây thiệt hại cho thietbigiaoduc.com và/hoặc Thương Nhân khác trên thietbigiaoduc.com mà không cần có sự đồng ý của Khách Hàng. Tuy nhiên, thietbigiaoduc.com sẽ thông báo trước cho Khách Hàng về việc tạm ngừng hoặc chấm dứt này.
  • (iv) Giữ bản quyền đối với hình thức, nội dung trên thietbigiaoduc.com theo pháp luật về bản quyền. Để làm rõ thêm, quyền sở hữu trí tuệ và quyền tài sản đối với thietbigiaoduc.com bao gồm nhưng không giới hạn giao diện, các thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin của thietbigiaoduc.com là của thietbigiaoduc.com. Việc sử dụng giao diện, thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin của thietbigiaoduc.com phải được sự đồng ý trước bẳng văn bản của thietbigiaoduc.com.
 • 7.2 Trách nhiệm của thietbigiaoduc.com
  • (i) Đăng ký thietbigiaoduc.com với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • (ii) Xây dựng quy chế hoạt động, quy định, hướng dẫn cho Khách Hàng khi giao dịch trên thietbigiaoduc.com;
  • (iii) Ban hành cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên thietbigiaoduc.com được thực hiện chính xác, đầy đủ;
  • (iv) Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là người bán trên thietbigiaoduc.com cung cấp các thông tin theo quy định tại Mục 9.2 của Quy Chế này;
  • (v) Ngăn chặn và loại bỏ khỏi thietbigiaoduc.com những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh;
  • (vi) Loại bỏ khỏi thietbigiaoduc.com những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này;
  • (vii) Lưu giữ thông tin đã đăng ký của Khách Hàng và cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;
  • Trong trường hợp Khách Hàng bị thiệt hại do lỗi cố ý của thietbigiaoduc.com, trách nhiệm của thietbigiaoduc.com đối với Khách Hàng chỉ giới hạn ở giá trị sản phẩm mà Khách Hàng mua trên thietbigiaoduc.com.

8. Quyền và trách nhiệm của khách hàng

 • 8.1. Quyền của Khách Hàng
  • (i) Được đăng ký miễn phí Tài Khoản thietbigiaoduc.com với tên truy cập và mật khẩu riêng để tiến hành giao dịch trên thietbigiaoduc.com;
  • (ii) Được tự do mua Sản Phẩm trên thietbigiaoduc.com theo quy định của Quy Chế này;
  • (iii) Có quyền khiếu nại thietbigiaoduc.com đối với mọi vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch mua Sản Phẩm thietbigiaoduc.com;
  • (iv) Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trong trường hợp tranh chấp với Thương Nhân không được giải quyết thỏa đáng;
  • (v) Các quyền khác theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật.
 • 8.2. Trách nhiệm của Khách Hàng
  • (i) Chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ tên đăng ký, mật khẩu của hộp thư điện tử của mình và thông báo kịp thời cho thietbigiaoduc.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật đối với tên đăng ký và mật khẩu của mình;
  • (ii) Khi thực hiện giao dịch trên thietbigiaoduc.com, Khách Hàng sẽ phải cung cấp một số thông tin riêng như được yêu cầu tùy thời điểm. Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo là các thông tin mà Khách Hàng cung cấp cho thietbigiaoduc.com là chính xác, cập nhật và đầy đủ;
  • (iii) Khi mở Tài Khoản thietbigiaoduc.com, Khách Hàng có trách nhiệm tự bảo vệ tên truy cập và mật khẩu của mình và giám sát các thông tin có liên quan đến Tài Khoản thietbigiaoduc.com. Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm về việc Tài Khoản thietbigiaoduc.com của Khách Hàng bị sử dụng bởi bất cứ ai truy cập vào Tài Khoản thietbigiaoduc.com Khách Hàng;
  • (iv) Bồi thường cho những thiệt hại mà thietbigiaoduc.com và phải chịu do Khách Hàng vi phạm Quy Chế này;
  • (v) Thông báo ngay với thietbigiaoduc.com theo hotline cung cấp tại Điều 9 của Quy Chế này khi có khiếu nại về Sản Phẩm và/hoặc Thương Nhân trên thietbigiaoduc.com;
  • (vi) Tuân thủ quy định của Quy Chế này và Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch;
  • (vii) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật.

9. Điều khoản áp dụng và cam kết

 • 10.1. Quy Chế này có hiệu lực áp dụng ngay khi được đăng tải trên thietbigiaoduc.com. thietbigiaoduc.com có quyền sửa đổi Quy Chế này bằng cách thông báo công khai trên thietbigiaoduc.com. Quy Chế sửa đổi có hiệu lực sau 05 (năm) ngày kể từ khi thông báo về việc sửa đổi Quy Chế được đăng tải trên thietbigiaoduc.com.

  Trong trường hợp nội dung quy định tại Quy Chế, Hợp Đồng, Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch có sự khác biệt thì áp dụng theo thứ tự ưu tiên như sau: (i) Quy Chế; (ii) Hợp Đồng; và (iii) Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch.

 • 10.2. thietbigiaoduc.com, Khách Hàng cam kết tuân thủ Quy Chế này.
 • 10.3. Địa chỉ liên lạc chính thức của thietbigiaoduc.com là:
   • Tại thành phố Hà Nội
   • Địa chỉ: Tổng kho: Lô 8, KCX 27/7, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
   • Điện thoại: +84 888555315
   • Email: kinhdoanh@thietbigiaoduc.com
 • 10.4. Hotline liên lạc 24/7 khi Khách Hàng có khiếu nại về Sản Phẩm trên thietbigiaoduc.com là: 0888555315.
Scroll

Sản phẩm này đã hết hàng!

x

Thêm vào giỏ hàng thành công

x

Chức này cần phải cài thêm App Wishlist

x